Advisering leidinggevende

 

Binnen de samenwerking moet helderheid zijn over beleid en belang, ieders taken en verantwoordelijkheden. Voor beide partijen dienen de mogelijkheden aanwezig te zijn om effectief samen te werken aan een veilige, integere werkplek. Hierin speelt de vertrouwenspersoon een belangrijke rol met een signalerende en adviserende taak. Gevraagd en ongevraagd adviseert de vertrouwenspersoon de leidinggevende.

‚Äč

De stijl van leidinggeven is van invloed op het wel of niet ontstaan van conflicten die kunnen leiden tot ongewenst gedrag op de werkvloer.