Hulp bij ongewenst gedrag

 

Als werknemer kun je te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. Verder valt te denken aan sociaal isoleren, werk onaangenaam of zelfs onmogelijk maken. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn: menselijk leed, verlies van productiviteit, ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid.

Ongewenst gedrag is vernederend, intimiderend of vijandig gedrag gericht op steeds dezelfde persoon, dat vaak voorkomt en langdurig plaatsvindt. Het slachtoffer is niet in staat om zich effectief daartegen te verweren.

Jij bepaalt de grens!