Ondersteuning bij reorganisatie

 

Emoties bij medewerkers zoals boosheid, verdriet, angst, verwarring en allerlei negatieve gedachten kunnen het functioneren beïnvloeden. Echter voor een heroriëntatie op de toekomst zal het transitieproces op een goede manier doorlopen moeten worden. De vertrouwenspersoon kan de medewerker ondersteunen bij dit proces. Vanzelfsprekend kan dit helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en het voeren van een constructief gesprek over de toekomst met de leidinggevende en HRM. Dit geldt zowel voor medewerkers tijdens de reorganisatie als wel voor de achterblijvers na de reorganisatie, want ook zij doorlopen een persoonlijk proces.